-Dacă ceri gratuit o ofertă...

• poți atașa fotografii
• prestatorul e inștiințat prin SMS
• iți fac și alți prestatori oferte

• ești inștiințat prin SMS
• ai o ințelegere scrisă
• caștigi timp


Profil:

SC AREXMAN SRL oferã soluþii profesioniste la orice problemã legatã de: - instalaþii de gaze, - instalaþii termice, - instalatii de incalzire - instalatii de climatizare - instalatii de ventilatie - instalaþii sanitare, - reþele edilitare, - expertizã tehnicã în construcþii ºi instalaþii, - audit energetic - eliberarea certificatelor de performanþã energeticã (CPE), - avertizare seismicã ºi sisteme de protecþie automatã antiseismicã - control ºi corecþie a parametrilor aerului ambient - control al nivelului radiaþiilor electromagnetice Înfiinþatã în 1992 ºi aflatã într-un continuu proces de creºtere ºi dezvoltare, SC AREXMAN SRL este de 18 ani apreciatã de clienþii sãi datoritã calitãþii serviciilor oferite, abordãrii prompte ºi flexibile a problemelor, preþurilor avantajoase, precum ºi datoritã excepþionalei experienþe ºi numeroaselor competenþe ale echipei sale. SC AREXMAN SRL rãspunde fiecãrui client cu soluþii ºi oferte personalizate conform cerinþelor specifice. Serviciile sunt oferite astfel pentru case, vile, apartamente, blocuri ºi ansambluri rezidenþiale, asociaþii de locatari, organizaþii, instituþii ºi spaþii industriale. Echipa AREXMAN este formata din ingineri de specialitate, desenatori tehnici, muncitori calificati, iar membrii sai detin o solidã experientã ºi un palmares impresionant in domeniile de activitate mai sus mentionate. SC AREXMAN SRL oferã clienþilor sãi: În domeniul instalaþiilor de gaz noi: proiectare, execuþie ºi toate demersurile necesare pentru: - montarea centralelor pe gaze, - montarea CCT sau microcentralelor termice - realizarea branºamentelor - obþinerea acordurilor si autorizaþiilor necesare - constituirea dosarelor pentru Distrigaz - execuþia instalaþiilor de gaze (instalaþii de utilizare) - probe si verificari ale instalatiilor de utilizare - recepþia instalaþiilor de gaze executate, cu beneficiarul ºi cu delegatul Distrigaz - montarea contorului dupa executarea recepþiei În domeniul instalaþiilor existente - verificãri periodice ale instalatiilor de gaze (instalatii de utilizare) – obligatorii conform NTPEE – la maximum 2 ani - revizii periodice ale instalatiilor de gaze, obligatorii la maxim 10 ani conform NTPEE - remedierea defecþiunilor depistate - montarea contoarelor ridicate de Distrigaz, dupa remedierea defectiunilor - inlocuirea sau montarea masinilor aragaz cu respectarea procedurilor legale - modificãri sau separãri de instalaþii, cu sau fara contor nou montat - montare contoare (contoare comune de gaze, contoare individuale de gaze, contoare pasante) în acord cu legislaþia în vigoare. - montarea de electrovalve si detectoare (gaze, CO, fum, seismice, sisteme automate de protectie antiseismica ce împiedica incendiile ºi exploziile in caz de cutremur) Verificãri de proiecte pentru orice fel de instalaþii de gaze : - instalaþii de utilizare gaze naturale (partea dintre regulator si aparatele de utilizare gaze naturale : centrala termica pe gaze sau aragaz) - branºamente de gaze Instalaþii de încãlzire: - realizarea instalatiilor de incalzire pentru case / vile, apartamente ºi blocuri, cladiri administrative si structuri industriale - proiectarea instalaþii de încalzire individuale sau colective - verificarea întregii instalaþii de încãlzire, spalare, detartrare - execuþia instalaþii de încãlzire “la cheie”, inclusiv instalaþia de gaz ºi avizele legale aferente - montarea centralelor termice comune, individuale ºi microcentralelor - montarea instalatiilor de incalzire prin pardoseala - montarea ºi înlocuirea microcentralelor termice - montare sau inlocuire a caloriferelor - curatarea instalatiilor de incalzire folosind un sistem profesional care curata atat caloriferele cat si tevile instalatiei si/sau cazanul - executarea unei izolatii noi sau refacerea izolatiei pe conducte pentru diminuarea costurilor legate de consum Instalatii sanitare noi: - apã rece, apã caldã - montare sistem de degivrare astfel incat este prevenit inghetul in timpul iernii; se folosesc materiale moderne Cu, PexAl, Polipropilena, etc - canalizare menajerã, instalatie interioara si exterioara - canalizare pluvialã moderna, montare sistem de degivrare ce dezgheata instalatia in caz de infundare cu apa inghetata - montarea oricaror obiecte sanitare - instalatii pentru stingerea incendiilor - izolare sau refacerea izolatiei pe conducte pentru asigurarea unei temperaturi ridicate pe instalatia de apa calda Instalatii sanitare existente: - inlocuire obiecte sanitare – orice obiect sanitar sau montare obiecte sanitare noi in grupuri sau existente - reparaþii in apartamente - coloane pentru blocuri de locuinte sau case/vile individuale - inlocuirea conductelor in subsol pentru a preveni racirea apei calde pe traseul cazan/intrare in bloc – punct de consum (robinet) sau pentru a preveni inghetarea conductelor - izolarea conductelor - inlocuirea canalizarii in subsoluri de bloc, case/vile si apartamente - extinderea instalatiilor Expertiza tehnicã: - pentru constructii: se determina situatia/starea reala a constructiei, precum si care sunt riscurile pe care le prezinta structura in cazul unui seism major - pentru instalatii: constatarea starii efective a instalatiilor de incalzire, sanitare, electrice sau de gaze si formularea solutiilor pentru aducerea acestora la standardele moderne Audit energetic - eliberarea certificatelor de performanta energetica (CPE) – calcul complex (cladire, instalatii de incalzire, instalatie electrica, ventilatii/instalatii de climatizare) al coeficientului de performanta energetica si al notei energetice - analiza comportamentului global al cladirii si propunerea de solutii pentru reducerea cheltuielilor Sisteme integrate de protecþie antiseismicã () - avand in vedere ca 50% din pagubele produse de un cutremur se datoreaza incendiilor si exploziilor, solutiile oferite de SC AREXMAN SRL se situeaza pe doua niveluri : 1. avertizare : cu 20 – 40 secunde inainte de sosirea undei de soc seismic 2. protectie : inchiderea automata a gazului in exteriorul cladirii, evitand astfel incendiile si exploziile Controlul ºi corecþia parametrilor aerului ambient pentru: - incinte industriale - sere - incinte speciale - camere frigorifice - echipamentul nostru monitorizeaza permanent acesti parametri si ii corecteaza automat sau manual (interactiv) - control centralizat de la un PC Proiectare si instalare Sistem Integrat de Control ºi Corecþie a Atmosferei Controlul radiaþiilor electromagnetice: mãsurarea câmpului electric magnetic, masurarea puterii câmpului electro-magnetic. - retelele de telefonie, retelele wi-fi, aparatul wireless de supraveghere a copilului – toate acestea si multe altele emit radiatii care s-au dovedit nocive pentru persoanele din apropiere; - prin masuratorile efectuate de firma noastra, clientii pot afla daca radiatiile din locul in care traiesc sau lucreaza se incadreaza in maximele admise de Uniunea Europeana SC AREXMAN SRL deþine urmãtoarele certificãri, atestãri ºi autorizaþii: - Autorizaþie ANRE pentru proiectarea instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale care funcþioneazã în regim de presiune mai micã sau egalã cu 6 bar, tip PDI - Autorizaþie ANRE pentru execuþia, verificarea ºi revizia instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale care funcþioneazã în regim de presiune mai micã sau egalã cu 6 bar, tip EDI - Autorizaþie ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuþie a gazelor naturale, tip PDS - Certificat SIMTEX-OC ISO 14001 - Certificat SIMTEX-OC ISO 9001 - Atestarea membrilor echipei AREXMAN ca instalatori autorizaþi de gaze naturale, gradele III D, II DA, II DB, I D - Atestarea membrilor echipei ca verificatori de proiecte It, Ig - Autorizarea ISCIR a membrilor echipei ca sudori (inclusiv PE-HD) Cateva lucrari reprezentative : A. Industrie: Fabrica de avioane Fabrica Tuborg Fabrica Ursus C.N.I. Coresi City Center RADET – cca. 50 de centrale termice B. Centre de afaceri: Bãneasa Center Opera Plaza I si II Bucureºti Center Gematex Center Casa Moºilor Centrul CHARLES DE GAULLE Tower Center (cea mai înaltã clãdire din Bucureºti) Asirom S.A. Grawe Romania Asigurare S.A. C. Lanþuri de magazine pentru servicii: Staþii OMV Staþii LukOil Staþii MOL Restaurante McDonald’s Restaurante Spring Time Centre auto City Center D. Hoteluri: Hotel Central Hotel Opera Hotel Carpaþi E. Învãþãmânt ºi cercetare: Universitatea Bucureºti Universitatea Tehnica de Construcþii Institutul de Fizica Atomica Mãgurele Universitatea Hyperion F. Protocol: Consulate si Ambasade Locuinþe de protocol Sediul UNICEF Ministere Sediul Guvernului Palatul Mogoºoaia Palatul Cotroceni Palatul Ghica Tei Banca Naþionalã a României Biblioteca Naþionalã a României Banca Internaþionalã Banca Comercialã a României Agenþia Naþionala a Medicamentului G. Clãdiri de locuit ºi ansambluri de locuinþe Ansamblu rezidenþial Gloria – Jilava, Ilfov Ansamblu rezidenþial Quadra Place 1 – Militari Ansamblu rezidenþial Washington – Finlanda Clãdire de birouri ºi locuinþe – Iris Residence H. Spitale si clinici private Spitalul Fundeni Spitalul Caritas Spitalul Filantropia Centrul Medical Prestige

Detalii:

În domeniul instalaþiilor de gaz noi: proiectare, execuþie ºi toate demersurile pt:

-montarea centralelor termice

-realizarea branºamentelor

-obþinerea acordurilor si autorizaþiilor necesare

-constituirea dosarelor pentru Distrigaz

-execuþia inst. de gaze

-probe si verificari ale inst. de utilizare

-recepþia inst. executate, cu beneficiarul ºi delegatul Distrigaz

-montarea contorului dupa executarea recepþiei

În domeniul instalaþiilor existente

-verificãri periodice ale inst. de gaz obligatorii cf NTPEE – la max 2 ani

-revizii periodice ale inst. de gaze, obligatorii la maxim 10 ani cf NTPEE

-remedierea defecþiunilor depistate

-montarea contoarelor ridicate de Distrigaz, dupa remedierea defectiunilor

-inlocuirea sau montarea masinilor aragaz

-modificãri/separãri de instalaþii, cu sau fara contor nou montat

-montare contoare, electrovalve si detectoare

Specializari:

 • 0
  Instalator apa
 • 0
  Altele (Electronice si electrocasnice)
 • 0
  Sisteme de securitate
 • 0
  Instalator gaze

Recomandari recente:

Acest prestator inca nu are recomandari.

Cele mai recente lucrari

Acest prestator nu a castigat inca vreo lucrare.